Interdisciplinar

 Actividade do departamento de Física e Química.

Resumo de actividades

Uso de fertilizantes e plaguicidas

Como se alimentan as prantas?

Usos medicinais das prantas


Biblioteca fitofaladoiro

Durante o curso fomos creando unha pequena biblioteca para o Fitofaladoiro, na que incluimos libros sobre botánica, plantas medicinais, horta escolar, xardíns...



Comentarios